Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

8 maart @ 19:30 23:00

Het bestuur zal tijdens de Algemene Leden Vergadering verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en doelstellingen aangeven wat aankomend jaar willen bereiken.

Agenda Algemene leden Vergadering vrijdag 8 maart aanstaande.
-Welkom
-Vaststelling agenda
-Ingekomen stukken / mededelingen
-Vaststellen notulen ALV 2023
-Financieel jaarverslag 2023
-Decharge bestuur
-Verkiezing kascommissie
-Begroting 2024
-Verslag ledenadministratie
-Pauze
-Vaststelling nieuwe statuten
-Vaststelling aangepast huishoudelijk reglement
-Herverkiezing Bestuursleden
-Evenementen 2024
-Rondvraag
-Afsluiting officiƫle gedeelte

Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen moeten er nieuw aangepaste statuten komen. Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) ingegaan voor alle verenigingen en stichtingen. Voor grote beroepsorganisaties, goede doelen, lokale sportverenigingen en kleine hobbyclubs. In de wet staan (strenge) regels over het besturen van verenigingen en stichtingen. Door de wet is ook de persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders verbreed.
Naast de vernieuwde statuten is ook het huishoudelijk reglement aangepast, het gaat hierbij om de verwijzingen naar de nieuwe statuten.
Wanneer treden deze nieuwe statuten en het aangepaste huishoudelijk reglement in werking? Het bestuur zal de nieuwe statuten en de aangepaste huishoudelijk reglement presenteren op de Algemene Leden Vergadering en daarna in stemming brengen. Bij een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden worden de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement geaccepteerd. Daarna kunnen van de nieuwe statuten een notariƫle akte worden opgemaakt waarna deze in werking treedt.


De Algemene Leden Vergadering zal weer plaats vinden bij De Roskam in Achterveld. De zaal is open vanaf 19:30, de ALV start om 20:00.
De agenda voor de ALV zal op tijd gecommuniceerd gaan worden.

Alle leden zijn hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering. Deze vindt wederom plaats in de Roskam te Achterveld. De Algemene Leden vergadering zal om 20:00 van start gaan. De zaal is geopend vanaf 19:30.

De stukken kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat via e-mailadres secretaris@bmw02club.nl.


De Roskam
Hessenweg 212
3791 PN Achterveld

Rondom De Roskam is er ruime parkeergelegenheid.