Een volledig BMW 02 Clublidmaatschap biedt o.a. volledige toegang tot de website met extra technische informatie, toegang tot projecten op het forum, toegang tot clubscene op het forum, kosteloos of met flinke korting BMW 02 Club evenementen bezoeken en 4 keer per jaar een zeer uitgebreid clubblad. Indien je ervoor kiest om BMW 02 Clublid te worden zal de contributie voor het lidmaatschap automatisch via bank/giro jaarlijks en tot beëindiging worden geïncasseerd. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het secretariaat.

Beëindiging lidmaatschap

Wil je als lid zijnde het lidmaatschap van de BMW 02 Club Nederland opzeggen, stuur dan een e-mail met daarin je naam en reden van opzegging voor 1 december van het lopende jaar naar het
secretariaat.
Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden (e-mail) en moet uiterlijk 1 december van het lopende
jaar in het bezit zijn van het secretariaat.